Fáilte

Fáilte

chuig an tSeirbhís Tacaíochta Míchumais in OÉ Gaillimh

Cuirimid cleachtais chuimsitheacha chun cinn do phobal an champais ar fad agus táimid tiomanta do thimpeallacht chothrom foghlama a chur ar fáil a chuirfidh ar do chumas bheith i d’fhoghlaimeoir neamhspleách agus i do chéimí sároilte.

Ceisteanna Coitianta

Maoinithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) 
Tá na seirbhísí agus na teicneolaíochtaí atá á dtairiscint ag an tSeirbhís Tacaíochta Míchumais mar aon leis an gCiste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas, páirtmhaoinithe ag Rialtas na hÉireann (an Roinn Oideachais agus Scileanna) agus ag Ciste Sóisialta na hEorpa mar chuid de chlár CSE um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim, 2014-2020. Cuireann na seirbhísí agus na teicneolaíochtaí seo ar chumas na mac léinn bheith gníomhach san Ollscoil.‌ 

Nasc chuig Ciste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas

Government Logos