An Fhoireann Bainistíochta

Stiúrthóir Léinn an Acadaimh

An tOllamh Breandán Mac Suibhne
Stiúrthóir Léinn an Acadaimh, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 
Díreach: 
Ríomhphost: breandan.macsuibhne@oegaillimh.ie

Caitlín Nic an Ultaigh
Ceannasaí Fiontair agus Nuálaíochta, Áras na Gaeilge, Gaillimh  
Folíne: 5158 
Díreach: 091 495158 
Ríomhphost: caitlin.nicanultaighoegaillimh.ie

An Dr Dorothy Ní Uigín
Riarthóir Theagasc na Gaeilge, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 3493
Díreach: 091 493493
Ríomhphost: dorothy.niuiginoegaillimh.ie

Treasa Uí Lorcáin
Riarthóir, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4602
Díreach: 091 494602
Ríomhphost: treasa.uilorcainoegaillimh.ie

 

Éamonn Mac Niallais
Riarthóir, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne: 4657
Díreach: 091 494657
Ríomhphost: eamonn.macniallaisoegaillimh.ie

 Riarthóir Charna

Máire Bríd Breathnach
Riarthóir, Carna, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4628
Díreach: 091 494628
Ríomhphost: mairebrid.breathnach@oegaillimh.ie

Eoin Ó Droighneáin
Riarthóir an Aonaid Aistriúcháin agus Ateangaireachta, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 3366
Díreach: 091 493366
Ríomhphost: eoin.odroighneainoegaillimh.ie

An Dr Seathrún  Ó Tuairisg
Riarthóir Aonad na Teicneolaíochta Faisnéise, Carna, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4381
Díreach: 091 494381
Ríomhphost: seathrun.otuairisgoegaillimh.ie

↑ Ar Ais go Barr

 
 
 
 
 
 

An tSeirbhís Aistriúcháin

‌Mairéad Ní Chatháin
Feidhmeannach Aistriúcháin, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe 
Folíne:  4608
Díreach: 091 494608
Ríomhphost: mairead.nichathainoegaillimh.ie

Cassie Ní Chathasaigh
Feidhmeannach Aistriúcháin, Carna, Co. na Gaillimhe  
Folíne: 4384
Díreach: 091 494384 
Ríomhphost: cassie.nichathasaighoegaillimh.ie

 Ba chóir iarratais ar aistriúchán a sheoladh chuig aistriuchan@oegaillimh.ie

↑ Ar Ais go Barr

Aistriúchán agus Ateangaireacht

‌Susan Folan
Comhordaitheoir (Ateangaireacht Chomhdhála), Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne:  5810
Díreach: 091 495810
Ríomhphost: susan.folanoegaillimh.ie

An Dr Rose Ní Dhubhda
Feidhmeannach Aistriúcháin, Áras na Gaeilge, Gaillimh 
Folíne: 5813
Díreach: 091 495813 
Ríomhphost: rose.nidhubhdaoegaillimh.ie

Róisín Ní Mhianáin
Feidhmeannach Aistriúcháin, Áras na Gaeilge, Gaillimh 
Folíne: 5480
Díreach: 091 495480 
Ríomhphost: roisin.nimhianainoegaillimh.ie

An Dr Áine Nic Niallais
Feidhmeannach Aistriúcháin, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 5429
Díreach: 091 495429 
Ríomhphost: aine.nicniallaisoegaillimh.ie

Séamus Ó Coileáin
Feidhmeannach Aistriúcháin, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 3959
Díreach: 091 493959 
Ríomhphost: seamus.ocoileainoegaillimh.ie

Tomás Ó Maolalaidh
Feidhmeannach Aistriúcháin, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 2734
Díreach: 091 492734 
Ríomhphost: tomas.omaolalaidhoegaillimh.ie

Siobhán Ní Chualáin
Feidhmeannach Aistriúcháin, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 3061
Díreach: 091 493061
Ríomhphost: siobhan.nichualainoegaillimh.ie

 

↑ Ar Ais go Barr

 
 

An Ghaeilge Fheidhmeach

Conchúr Mac Giolla Eáin
Feidhmeannach Teanga, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall 
Folíne: 4691
Díreach: 091 494691
Ríomhphost: conchur.macgiollaeainoegaillimh.ie

Odharnait Ní Chéilleachair
Feidhmeannach Teanga, Áras na Gaeilge, Gaillimh 
Folíne: 5449 
Díreach: 091 495449 
Ríomhphost: odi.nicheilleachairoegaillimh.ie

Fiona Ní Chualáin
Feidhmeannach Teanga, Áras na Gaeilge, Gaillimh  
Folíne: 3963 
Díreach: 091 493963 
Ríomhphost: fiona.nichualainoegaillimh.ie

Lisa Ní Fhlatharta
Feidhmeannach Teanga, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 5451 
Díreach: 091 495451 
Ríomhphost: lisa.nifhlathartaoegaillimh.ie

Belinda  McHale
Feidhmeannach Teanga, Seomra 115, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 5249 
Díreach: 091 495249 
Ríomhphost: belinda.mchaleoegaillimh.ie

An Dr Éamon Ó Cofaigh
Feidhmeannach Teanga, Seomra 324, Áras Dán na Mílaoise
Folíne: 3802 
Díreach: 091 493802 
Ríomhphost: eamon.ocofaighoegaillimh.ie

Mícheál Ó Domhnaill
Feidhmeannach Teanga, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne: 4662 
Díreach: 091 494662 
Ríomhphost: modomhnailloegaillimh.ie

Dónal Ó Droighneáin
Feidhmeannach Teanga, Carna, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4629 
Díreach: 091 494629 
Ríomhphost: donal.odroighneainoegaillimh.ie

 

Daithí Ó Madáin
Feidhmeannach Teanga, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4607 
Díreach: 091 494607 
Ríomhphost: daithi.omadainoegaillimh.ie

An Dr Hugh Rowland
Feidhmeannach Pleanála Teanga, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 3369 
Díreach: 091 493369 
Ríomhphost: hugh.rowlandoegaillimh.ie

Gearóidín Ní Chonghaile
Feidhmeannach Teanga, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4618 
Díreach: 091 494618 
Ríomhphost: gearoidin.nichonghaileoegaillimh.ie

Máire Treasa Uí Shúilleabháin
Feidhmeannach Teanga, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4610 
Díreach: 091 494610 
Ríomhphost: mairetreasa.uishuilleabhainoegaillimh.ie

 

↑ Ar Ais go Barr

An Teicneolaíocht Faisnéise

‌Andy Caomhánach
Feidhmeannach Ríomhaireachta, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne:  4659
Díreach: 091 494659
Ríomhphost: andy.caomhanachoegaillimh.ie

Mícheál Mac Lochlainn
Feidhmeannach Ríomhaireachta, Carna, Co. na Gaillimhe  
Folíne: 4386
Díreach: 091 494386 
Ríomhphost: micheal.maclochlainnoegaillimh.ie

An Dr Niall Mac Uidhilin
Feidhmeannach Ríomhaireachta, Carna, Co. na Gaillimhe  
Folíne: 4636
Díreach: 091 494636 
Ríomhphost: niall.macuidhilinoegaillimh.ie

Séamus Ó Briain
Feidhmeannach Ríomhaireachta, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne: 4661
Díreach: 091 494661 
Ríomhphost: seamus.obriainoegaillimh.ie

Gearóid Ó Cadhain
Feidhmeannach Ríomhaireachta, Carna, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4385
Díreach: 091 494385 
Ríomhphost: gearoid.ocadhainoegaillimh.ie

Mícheál Ó Flatharta
Feidhmeannach Ríomhaireachta, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4603
Díreach: 091 494603 
Ríomhphost: michael.bharryoegaillimh.ie

 

↑ Ar Ais go Barr

Léann na Cumarsáide

Seán  Breathnach
Feidhmeannach Cumarsáide, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe 
Folíne:  4620
Díreach: 091 494620
Ríomhphost: sean.breathnachoegaillimh.ie

Dan Dwyer
Feidhmeannach Cumarsáide, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe  
Folíne: 4604
Díreach: 091 494604 
Ríomhphost: dan.dwyeroegaillimh.ie

Ray Fallon
Feidhmeannach Cumarsáide, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne: 4690
Díreach: 091 494690 
Ríomhphost: ray.fallonoegaillimh.ie

Carmel Ní Bhriain
Feidhmeannach Cumarsáide, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne: 4658
Díreach: 091 494658 
Ríomhphost: carmel.nibhriainoegaillimh.ie

Norita Ní Chartúir
Feidhmeannach Cumarsáide, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4621
Díreach: 091 494621 
Ríomhphost: norita.nichartuiroegaillimh.ie

Aodh Ó Coileáin
Feidhmeannach Cumarsáide, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4616
Díreach: 091 494616 
Ríomhphost: aodh.ocoileainoegaillimh.ie

Fionn Ó Sealbhaigh
Feidhmeannach Cumarsáide, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4622
Díreach: 091 494622 
Ríomhphost: fionn.osealbhaighoegaillimh.ie

 

Colm Ó Méalóid
Oifig na dTrealamh, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4624
Díreach: 091 494624 
Ríomhphost: colm.omealoidoegaillimh.ie

 

↑ Ar Ais go Barr

 

An Chartlann

‌‌

‌Dónall Ó Braonáin
Eagarthóir Forbartha, Carna, Co. na Gaillimhe
Folíne:  4638
Díreach: 091 494638
Ríomhphost: donall.obraonainoegaillimh.ie

Bríd Nic Dhonncha
Cartlannaí, Carna, Co. na Gaillimhe 
Folíne: 4635
Díreach: 091 494635 
Ríomhphost: brid.nicdhonnchaoegaillimh.ie

↑ Ar Ais go Barr

An Fhoireann Riaracháin

Veronica Ní Ghríofa
Feidhmeannach Pleanála agus Acmhainní, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 5217
Díreach: 091 495217
Ríomhphost: veronica.nighriofaoegaillimh.ie

Caroline Ní Fhlatharta
Oifigeach Socrúcháin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne:  4666
Díreach: 091 494666
Ríomhphost: caroline.nifhlathartaoegaillimh.ie

Oifigeach Mac Léinn

Anna Ní Bhroin
Oifigeach Mac Léinn, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne:  4626
Díreach: 091-494626
Ríomhphost: anna.nibhroinoegaillimh.ie ‌

Siobhán Ní Mhaoilchiaráin
Cúntóir Riaracháin, Carna, Co. na Gaillimhe  
Folíne: 4631
Díreach: 091 494631 
Ríomhphost: siobhan.nimhaoilchiarainoegaillimh.ie

Seán Ó Guairim
Maor Clár i gCultúr Áitiúil, Carna, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4630
Díreach: 091 494630
Ríomhphost: sean.oguairimoegaillimh.ie

Caitríona Uí Chualáin
Cúntóir Riaracháin, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4606
Díreach: 091 494606
Ríomhphost: caitriona.uichualainoegaillimh.ie

Áine Uí Dhomhnaill
Cúntóir Riaracháin, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4601
Díreach: 091 494601
Ríomhphost: aine.uidhomhnailloegaillimh.ie

Mary Uí Fhlatharta
Cúntóir Riaracháin, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4600
Díreach: 091 494600
Ríomhphost: mary.uifhlathartaoegaillimh.ie

Nóra Uí Shúilleabháin
Cúntóir Riaracháin, Carna, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4656
Díreach: 091 494656
Ríomhphost: nora.uishuilleabhainoegaillimh.ie

Amanda Ní Fhlatharta
Cúntóir Riaracháin, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 5248
Díreach: 091 495248
Ríomhphost: amanda.nifhlathartaoegaillimh.ie

Peigí Ní Oibicín
Cúntóir Riaracháin, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 3616
Díreach: 091 493616
Ríomhphost: peigi.nioibicinoegaillimh.ie

Réiltín Ní Chnaimhsí
Cuntóir Riaracháin, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne: 4660
Díreach: 091 494660
Ríomhphost: reiltin.nichnaimhsioegaillimh.ie

Brian Mac Giolla Chomhaill
Maor Ionad, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne: 4692
Díreach: 091 494692
Ríomhphost: brian.macgiollachomhailloegaillimh.ie

 

Anne Marie Ní Ghríofa
Freastalaí/Glantóir, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4623
Díreach: 091 494623
Ríomhphost: annmarie.uighriofaoegaillimh.ie

 

Padraig Seoighe
Maor/Freastalaí, an Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4623 
Díreach: 091 494623
Ríomhphost: padraic.seoigheoegaillimh.ie

 

↑ Ar Ais go Barr